Fysiotherapiepraktijk  
Tel. 0186 692 053  -  06 19 56 84 79           

Standaard tarieven niet aanvullend verzekerd    

Deze standaardprijslijst geeft inzicht in de prijs van uw behandeling indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten. Ook gelden deze tarieven voor patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie en oedeemtherapie.

Screening en Intake en onderzoek na screening

  € 46,-

Intake en onderzoek na verwijzing

  € 46,-

Behandeling fysiotherapie

  € 35,-

Behandeling manuele therapie                                   

  € 47,- 

Behandeling manuele therapie aan huis 

  € 58,-

Behandeling oedeemtherapie 

  € 47,-

Behandeling oedeemtherapie aan huis

  € 58,-

Behandeling meer complexe zorgvraag              

  € 48,-

Meer complexe zorgvraag aan huis               

  € 58,-

Behandeling geriatrie fysiotherapie

 € 47,-

Behandeling geriatrie fysiotherapie aan huis

 € 58,-

Infomedics verzorgt voor cliënten zonder aanvullende verzekering

de administratie, zo heeft uw fysiotherapeut meer tijd voor u! 

Bijlage 1.3.3: 

Betalingsvoorwaarden van de fysiotherapiepraktijk aan de cliënt (1 januari 2013) Betalingsvoorwaarden: 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. 5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren. 

Bron: KNGF/175334/juni 2008 

Opbellen
E-mail