Fysiotherapiepraktijk  
Tel. 0186 692 053  -  06 19 56 84 79           

Hand therapie

De handtherapeut is specialist bij diagnostiek en behandeling van (chronische) klachten aan de hand, pols en arm.

Er zijn veel mensen met aandoeningen in deze regio. Een slecht functionerende hand leidt vaak tot gedeeltelijke invaliditeit. Onze handtherapeute behandelt aandoeningen van de hand, pols onderarm en of elleboog met een zo groot mogelijke deskundigheid. 


Uw handen zijn uw belangrijkste instrumenten. Onze handtherapeute heeft specifieke scholing gevolgd voor de behandeling van blessures, klachten en beperkingen aan de hand, pols en arm. Ook revalidatie na een operatie aan de hand, pols en arm behoort tot het domein van de handtherapeut. De handtherapeut richt zich op het opheffen van het letsel of het verminderen van de beperkingen.

Acuut letsel, zoals kneuzingen, scheuren van banden en pezen, waar geen operatie voor bestaat, kan vaak door onze handtherapeut behandeld worden. Ons doel is dan het (laten) herstellen van het letsel zodat u geen klachten of beperkingen over houdt.  

Mogelijkheden van behandeling zijn wondbehandeling, littekenbehandeling, behandeling van de zwelling, mobilisaties, oefentherapie, training van dagelijkse activiteiten en spalktherapie.

Onze handtherapeute kan ook voorlichting en adviezen geven over activiteiten op uw werk, thuis, school of bij hobby’s.

De handtherapeut bekijkt samen met de patiënt wat er nodig is om de handfunctie zo goed mogelijk te herstellen. 

Praktijkopleiding handtherapie  http://www.handweb.nl/lijst-gecertificeerden  


Opbellen
E-mail